ABC

Анна Реховская - Эжыдээ
текст песни

84

0 человек. считает текст песни верным

0 человек считают текст песни неверным

Анна Реховская - Эжыдээ - оригинальный текст песни, перевод, видео

ЭЖЫДЭЭ

хүг. Баяр Батодоржиевай
үг. Сэсэг Бадмаевагай

Энэ ехэ дэлхэй дээр
Эхын буян сэгнэшэгүйл.
Эхын дулаан нюдэнһөө
Дээрэ юумэн байхагүй.

Дабталга:
Альган дээрээ тэнжээһэн,
Сэдьхэлым арюудхаһан,
Сагаан һайхан һанаатай
Ори ганса эжымни.

Хүндэ хүшэр үедэ
Элдэб ушар үзөө бэлэйт.
Сагай бэрхэ байдалда
Сэхэл дабшан гэшхэлээт.

Дабталга

Үри хүүгэдээ үргэжэ
Омог баян ажаһуунат.
«Эжын һанаан үридөө»,- гээд
Эгээл жарган ябанат.

Дабталга
Ягода.

Является После батодоржиеви
слово. Сессия Бадмаеваи

На заработать этот Эдд
Материнская добродетель добродетели.
Мама теплый Нуен
Что не лучше.

Дабольта:
К чему из них һan,
Тема Auggs Auyudhaһan,
Саман һaan с һan
Ori Ganesa Slimny.

В течение единственного времени
Eldeb Wats ищет некоторые подарки.
САЙСТВЕННЫЙ ШТА
Sausa daabshan земля.

Дабольта

Предложение ваших мальчиков
Деформируйте богатую работу безопасно.
«Һanaan образец», - и
Вид Степедий ЮББАН.

Дабольта
Верный ли текст песни?  Да | Нет